Et kéint ee jo unhuelen, datt eng Associatioun ouni Gewënnzweck, politesch neitral soll sinn. Ech sinn awer erschreckt, wéi ech den Editorial vum Präsident, Här Hubert de Schorlemer gelies hunn. Ech hunn nët gewousst, datt de Groupement des Sylviculteurs asbl eng politesch Partei ass.
Den Editorial, ënnert dem Titel „ Armer europäischer Wald “, geet mat dëse Säz un:

„Mit einer gewissen Fassungslosigkeit betrachten wir im Moment das Trauerspiel um den Brexit und die französischen Präsidentschaftswahlen. Vom 9. bis zum 20. Jahrhundert hat Europa Kriege, Hungersnöte und Waldraubbau gekannt. Seit der Gründung der EU sind für die meisten Bürger Europas Wohlstand, Sicherheit und Freiheit entstanden. Und nun sollen wir wiederum Grenzen und Isolation von Staaten einen Mehrwert bringen?

….Würde in Frankreich der Front National die Wahlen im zweiten Durchgang gewinnen, bringt dies ein erhöhtes Risiko mit sich, dass die EU auseinander bricht und sich neu aufstellen muss……

Ech hunn dem Här Schorlemer folgendes geäntwert:

Nowend,
Ech hu wéi üblech mam Editorial vun Ärer Zeitung ugefaang ze liesen (Nummer 2-2017). No dem 2. Abschnëtt hunn ech Zeitung ewechgeluegt an dezidéiert, direkt méng Mêmberschft bei Iech ze kënnegen. Schéckt mir also näischt méi.

Duerch d’EU si mir komplett an eng Diktatur gerutscht wou mir näischt méi ze soen hunn. D’EU schafft ausschléisslech am Interessen vun den ultra-liberalen, internationalistesche Lobbyen. Si ass nët gegrënnt ginn, fir Fridden ze hunn oder aus Humanissem, mä eenzeg an eleng aus materialisteschen, finanziellen an ekonomesche Grënn. Dat heescht, si ass en Instrument, déi eenzel Länner an hir Awunner ënnert dem Zil vum Maximalprofit auszebeuten. Si ass scho guer nëtt aus ekologesche Grënn gegrënnt ginn. D’Zil woar et, e groussen europäesche Moart ouni Grenzen ze schafen, fir eng maximal Ausbeutung ze erreechen.
Wat huet dat Lëtzebuerg bruecht? Mir si Friemer an eisem egene Land ginn, eis Landschafte ginn total verbaut, mir erstécken am Verkéier, eise Liewensraum gët ëmmer méi enk grad ewéi dee vun den Déieren. Mir brauche permanent nei Strukturen ewéi Schoulen, Stroossen, Spideeler wéi och ëmmer méi massive Wunnraum. Dat alles geet opp Käschte vun der Natur an haaptsächlech opp Käschte vun eise Bëscher. Esou zum Beispill fuerdert déi EU ofhängeg Politik ëmmer méi grouss Kläranlagen, déi mat héich toxegem ALUMIN schaffen an eis propper Baachen an eise Séi vergëften. Déi ginn ëmmer méi an de Bësch gebaut an esouguer opp Biotopen, esou wéi dat zu Ueschdrëf de Fall ass.
D’Léisung läit jhust am Konträr vun där, déi den Här Hubert de Schorlemer a séngem politesch tendenziösem Editorial proposéiert.
Mat séngem Kommentar brauch den Här Hubert de Schorlemer natiirlech näischt ze fäerten, well hie läit komplett am Trend vun der politescher Korrektheet.
Déi awer, déi sech fir eis Natur an eisen natiirlechen a gesonte Liewensraum asetzen an dofir géint d’EU sinn an eist Land schütze wëllen, gi verfollegt, ginn als Rassisten, Populisten, Rietsextremisten asw… vernannt a riskéiere Prisong. An dat an eisem sougenannten, fräien an oppene Lëtzebuerg!
Den Här Schorlemer schéngt dat nët mat dene selwechten Aen ze gesinn. Muss een nët vläicht duerfir virun allem Lëtzebuerger sinn?

Mat frëndleche Gréiss
Ueschdrëf, de 16.Abrëll 2017
Pierre Peters