Betrëfft: Keng Äntwert opp méng Reklamatioun vum 09. September 2016 géint « exploitation d’une station d’épuration à Arsdorf, section AA numéro cadastral 1525 »

Här Buurgermeeschter, Dir Dammen an Häre Schäffen,

 

Elo sinn et 4 Méint hier datt ech Oppositioun géint de Projet vun der Kläranlag zu Ueschdrëf gemaach hunn. Bis dato hunn ech keng Äntwert kritt a weess nët ob deen ominéise Projet fale gelooss ginn ass oder nët.

Och keng Emweltorganisatioun huet sech manifestéiert ewéi de Mouvement écologique oder d’Haus vun der Natur; och nët d’Press.

 

Den Dossier deen opp der Gemeng loug woar jo

  1. inkomplett
  2. voller Sachlagen déi nët gestëmmt hunn
  3. komplett ierféierend wat verschidde Behaaptungen uginn

Weider well ech nodréiglech opp aner Ongereimtheeten hiweisen.

1. Eng Bich (Buche) vun iwwert 200 Joer am Wee

An deem Projet geet keng riets vun der Infrastruktur vum Zoufahrtswee.  Ech leeën eng Foto bäi wou een deen heitege Feldwee gesäit dee vun der Ueschdrëfer Millen opp den Terräin féiert, wou de Bau vun der Kläranlag geplangt ass. Dee Wee ass schmuel an et steet eng Bich laanscht de Wee déi méi ewéi 200 Joer al ass. Soll déi emgeha ginn? Soll de Wee méi breet gemaach ginn a makadamiséiert? Soll en anere Wee gemaach ginn duerch eng Wiss déi laanscht der Ueschdrëfer Baach läit?

Alles schwéier Agrëffer an eng zimlech onberéiert Natur an dobaï huet et am Dossier geheescht:

« L’administration de l’environnement, en tant qu’autorité compétente, a examiné le projet en tenant compte des critères de sélection pertinents dont question à l’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003. Il résulte de cet examen, que l’installation et l’exploitation de la station d’épuration ne sont pas susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Une évaluation des incidences sur l’environnement n’est pas requise. »

Méi verantwortungslos kann en  Emweltministär nët sinn.

 

2. D’Ueschdrëfer Baach ass zougefruer (1.1.2017)

Eng aner Foto vum 1. Januar 2017 weist d’Ueschdrëfer Baach déi zougefruer ass well se bal kee Waasser méi féiert. Et ass fir t’alleréischt datt déi Baach zougefruer ass wat beweist, datt mir ëmmer manner Waasser hunn (E rekurente Fakt deen awer am Dossier ignoréiert gouf). Dat Waasser wat mir hunn, muss onbedéngt geschützt ginn an duerfir musst dir en anere Projet ausschaffen deen dat geklärte Waasser nët an eis (nach propper Baache) féiert, mä laanscht de Stauséi. Dir kënnt deen aktuelle Projet duerfir nët realiséieren!

 

Eng aner Méiglechkeet wier et, de geplangten an orchestréierte Populatiounszouwuess an de massive Wunnéngsbau deen dat matsechbréngt, den Offall, de verbrauch vu Waasser asw…direkt ze stoppen, soss kréie mir Problemer mat eisem Drénkwaasser déi mir nët méi ënnert Kontroll kréien. Dat ass eng schwéier Hypothéik fir déi nächst Generatiounen.

 

An der Bäiluegt och e Mail vum 17. Oktober 2016 un den Direkter vum Waasserwiirk zu Esch-Belval, den Här Jerry Hoffmann, wou ech guer keng Äntwert bis dato kritt hunn.

3. SIDEST: verantwortungslos a kriminell

De SIDEST (Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l’est) vergëft eis Lännereien an eist Grondwaasser mat der Komplizitéit vun e puer onverantwortleche Baueren.

 

Méng Fro a ménger Oppositioun woar: Wat geschitt mat deem gëftegen a mat Schwéiermetalle beslaaschte Klärschlamm? Schwéiermettaler baue sech nët of, sinn extrem kriibserregend a fanne sech an der ganzer Iessketten erëm.

 

Elo weess ech wat mat deem gëftege Schlamm geschitt!

An der Bäiluegt ass eng vu ville „Rechnungen“ déi mir zougespillt goufen, wou de SIDEST, Baueren a Privatleit bezillt fir datt si Land zur Verfügong stellen, fir deen héich gëftege Schlamm ze verspreeën. Ech hunn d’“Rechnungen“ (éischter notes de crédit) vun engem Bauer deen am Joer 2015 EUR 15.000.- kritt huet. Wëssen déi Leit nët wat se do uriichten oder gi se am Onkloere gelooss? Fir Geld maache jo verschidde Leit alles an huelen esouguer a Kaf hiirt Land an d’Grondwaasser fir déi nächst Generatiounen ze verseuchen!

 

E Kolleg dee Bauer ass huet mir bestätegt datt am Eislék e Kolleg vun him Setzgrompere gesat huet opp engem Land dat hie vun enger Persoun gepacht huet déi virdru séng Lännereien och zur Verfügung gestallt hat fir dee Klärschlamm ze verspreeën. Déi Setzgrompere sinn no Analys total mat Schwéiermetaller verseucht.

Ganz schlëmm ass et, datt déi Persounen, déi hir Lännereien zur Verfügong stellen fir dat Gëft ze verspreeën och nach Primen akasséiere fir „BIODIVERSITÉIT“ a „LANDSCHAFTSPFLEGE“.

 

Fir wéi domm gi mir gehal? Dir gidd mir keng Äntwert mä dir sidd dach schëlleg a verantwortlech datt mir an eis Kanner ëmmer méi vergëft ginn an un allerlee Krankheeten zu Gronn ginn.

 

Kee kritt eng Äntwert opp séng Froen. Kritesch Froen duerfen och nët gestallt ginn. Déi politesch a wirtschaftlech Elite fiirt monter weider mat hirer Politik déi äis alles futti mécht ouni Récksiicht opp Verloschter.

An déi, déi sech offe géint d‘Zerstéierung wieren, gi verfollegt, ewechgespoart a ginn als „non honorable“ deklasséiert, isoléiert an iwwerall diskriminéiert.

 

Pierre Peters

Buche in Arsdorf auf Weg zur geplanten Kläranlage 1.1.2017
Wee vun der Ueschdrëfer Millen opp den Terrain vun der geplangten
Ueschdrëfer Baach, nët vill Waasser, zougefruer 1.1.2017
d‘Baach waar den 1. Januar 2017 gefruer, wéinst ze vill wéineg Waasser
Emplacement vun der geplangter Kläranlag zu Ueschdrëf mëtten an de Bësch
Emplacement vun der geplangte Kläranlag
Waasseramt Esch-Belval, Mail 17. Oktober 2016
Reklamatioun un den Här Hoffmann vum Waasseramt Esch-Belval, betreffend d‘Waasseranalysen vun den Baachen aus der Emgéigend Uersdrëf
SIDEST, Note de crédit, Entsuergung vum gëftege Klärschlammentsuergung opp de Felder
Note de crédit, den Bauer kritt Suen, wann den SIDEST deen héich gëftegen Klärschlamm bei den Bauer op d‘Feld verspréiht

Keng Äntwert opp méng Reklamatioun géint d’Kläranlag zu Ueschdrëf