Home

Äddi Lëtzebuerg, Du stiirfs, ech kann näischt méi fir Dech maachen.

Nët nëmme mir Lëtzebuerger erstécken all Daag am Verkéier duerch déi oppe Grenzen an de Populatiounszouwuess, och d’Déiere leiden ënnert der Zerstéierung vun hirem natiirleche Liewensraum deen ëmmer méi enk, geféierlech an déitlech gët. Den Naturschutz zu Lëtzebuerg ass zu enger politescher Farce verkomm an déngt nëmmen derzou, äis ëmmer méi eis Fräiheeten anzeschränken zu Gonschte vu kriminellen, auslännesche Lobbyen déi eist Land an eis Institutioune fest am Grëf hunn.

De Fuuss an de Marder hu mussen dru glewen. Mä och mir kommen un d'Rei wann dat esou weider geet.

Fuuss iwwerrannt Gréiwels
marder ueschdrëff

Du racisme, du révisionnisme et d‘autres discriminations

article 454 et suivant du code pénal luxembourgeois

 

Bréif un de Collège des bourgmestre et échevins Rammerech

Baach zu Uerschdrëf


Discours de la haine ou discours politique? Incitation à la haine contre les étrangers ou contre les résistants à l’oppression?

Foto Marguerite Biermann

…Hien huet geléiert …

…firwat Kricher…

…Matbegrënner vun der National Bewegung…

…Esou huet och an éischter Instanz d’Madamm Präsidentin Elisabeth CAPESIUS…

…„De Peters ass en Neo-Nazi an also en Auslännerfeind an e muss bestrooft ginn“…

… de „politiquement correct“ a gare deem, deen do dergéint ugeet…

… esou eng massiv Immigratioun vun Auslänner hätt uerg Folge fir eist Land…

…d’iwwerflächlech Laienhaftegkeet mat deeër esouwuel de Parquet ewéi och d’Geriicht… Eent war kloer. Fir si stung fest: „De Peters ass e geféierlechen Nazi, esou wéi et jo an alle Medie stong, folglech muss en aus dem Wee geraumt an an de Prisong gespaart ginn“.


Meng Verteidegung virun der Cour d‘appel

 

 

Lëtzebuerg de Lëtzebuerger

 fir d’Souveränitéit vu Lëtzebuerg 

 

EU Austritt erau aus der EU

Aktualitéit

Discours de la haine ou discours politique? Incitation à la haine contre les étrangers ou contre les résistants à l’oppression?
Discours de la haine ou discours politique? Incitation à la haine contre les étrangers ou contre les résistants à l’oppression?
méi liesen...
LUX: Plaidoirie vun der Me. Marguerite BIERMANN
  Fakten Den Här Pierre PETERS ass ugeklot well hien an engem Flugblat ënnert dem Titel « Allah’Akbar, Miséricordieux, Oh
méi liesen...
FR: Plaidoirie de Me. Marguerite BIERMANN, dans le procès du 2 mai 2016
Les faits Monsieur Pierre Peters est poursuivi pour avoir écrit et diffusé, au moyen d’un dépliant intitulé «  Allah’Akbar, Miséricordieux,
méi liesen...


Mitteilung an die Öffentlichkeit
Mitteilung an die Öffentlichkeit   Am 11. November 2016 um 9.00 Uhr im Sitzungssaal des Berufungsgericht Luxemburgs findet der Berufungsprozess
Read more.
Communiqué au public
 Communiqué au public   Appel le 11 novembre 2016 à 9.00 heures devant la Cour d’Appel de Luxembourg contre le
Read more.
Matdeelung un d‘Öffentlechkeet
Matdeelung un d‘Öffentlechkeet   Appel den 11. November 2016 em 9.00 Auer virun der „Cour d’Appel“ vu Lëtzebuerg géint d’Uurteel
Read more.
Stellungnahm zu der Initiativ vum Joseph SCHLOESSER a sénges Gläichen.
Stellungnahm zu der Initiativ vum Joseph SCHLOESSER a sénges Gläichen. « NEEN » zu eiser Mammesprooch als ëischt offiziell Sprooch.
Read more.
Maulkuerf, deemols an haut, de Kampf vum Här Pierre Biermann
Read more.
Ewéi bei den Nazien
Read more.
Ee Maulkuerf fir all Kritik
Read more.
Reklamatioun géint « exploitation d’une station d’épuration à Arsdorf, section AA numéro cadastral 1525
Reklamatioun géint d’Kläranlag fir de Site Ueschdrëf, den 09. September 2016 Collège des bourgmestre et échevins 19, Haaptstrooss L-8805 Rammerech
Read more.
Communiqué de presse 28-06-2016 statut sur l‘appel contre ma condamnation
Communiqué de presse La Cour d’appel à Luxembourg, bâtiment de la Cour Supérieur de Justice, salle d’audience no. CR 0.19.,
Read more.
Mitteilung an die Presse 28-06-2016 Befund des Berufungsgericht über Berufung gegen politisches Urteil
Mitteilung an die Presse Das Berufungsgericht in Luxemburg wird am Freitag, 11 November 2016 um 9.00 Uhr über meine Berufung
Read more.
L’oligarchie parasite du Luxembourg au service de l’ultra-libéralisme
Read more.
Den Peters emol anescht
Read more.
Sou schmaacht Lëtzebuerg – eng nei Kläranlag zu Ueschdrëf
Read more.
So schmeckt Luxemburg – Pierre Peters
Read more.
So schmeckt Luxemburg – Pierre Peters
Read more.
38 mois de prison pour un discours politique
38 mois de prison pour un discours politique, réaction à ma condamnation.
Read more.
38 Monate Gefängnis ohne Bewährung für meinen friedlichen Kampf für Freiheit.
Mitteilung in deutscher Sprache 38 Monate Gefängnis ohne Bewährung für meinen friedlichen Kampf für Freiheit. Während ich für meine Heimat,
Read more.
38 mois de prison ferme pour mon combat pacifique pour la liberté.
38 mois de prison ferme pour mon combat pacifique pour la liberté. Alors que je me bats pour ma patrie,
Read more.